Genuskollenbeta


Svenska Engelska
Är texten för lång för att klistras in? Testa att ladda upp fil.


Hur funkar det?

Varje ord i texten matchas mot två listor, en med kvinnliga namn och en med manliga. Namnen är hämtade från Statistiska Centralbyrån. För att få vara med i listan måste det finnast åtminstone 250 personer i Sverige som har namnet. Sökalgoritmen räknar även förekomster av personliga pronomen, exempelvis hen/hon/han etc.

Varför finns inte mitt namn med?

I nuvarande version inkluderas bara namn som förekommer minst 250 gånger i Sverige (på grund av minnesbrist). I framtiden kan detta ändras.

Hur tillförlitlig är mätningen?

Denna tjänst är för tillfället i en testfas. Det finns många saker som kan gå fel när en matchar ord. Dels kan orden vara avstavade i texterna, exempelvis "Kata-rina", sedan finns det namn som är könsneutrala, exempelvis "Kim". Dessa har exkluderats. Det finns också namn som är ovanliga och som i den nuvarande versionen inte har kommit med på grund av kapacitetsbrist.

Var finns källkoden?

Pythonskriptet som räknar namn finns på Github och är fritt att använda som en vill. För att räkna engelska namn används ett externt program som heter Gender Guesser.

Finns det ett API?

Ja, det finns ett öppet API som är i ett tidigt utvecklingsstadium. Hör gärna av dig om det skulle visa sig vara användbart.

Vad gör jag om jag hittar buggar eller fel?

Maila gärna fel och förbättringsförslag till christopher punkt kullenberg snabela gmail punkt com.

Vem står bakom denna sida?

Christopher Kullenberg och Lorna Bartram.